Portugalský jazyk

Chci se přihlásit   Přidat hodnocení

30th Sep 2010 - 3rd Mar 2011
Kategorie: Jazykové kurzy

Obsah kurzu
Kurz je rozdělen do třech úrovní.

Portugalština pro začátečníky
Výuka bude probíhat podle učebnice: MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda, 2001.

Tato úroveň je určena úplným začátečníkům, kteří budou seznámeni s výslovností (zaměříme se na evropskou formu výslovnosti) a v průběhu prvního semestru by měli absolvovat prvních pět lekcí učebnice včetně opakování I.

Výuka bude přizpůsobena tempu skupiny a bude doplňována dalšími materiály – fotokopiemi z portugalských materiálů, audio i případně videonahrávkami.

Od počátku bude výuka zaměřena na znalosti reálií portugalsky mluvících zemí.

Portugalština pro mírně pokročilé
Výuka bude probíhat podle učebnice: MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda, 2001.

Tato úroveň bude přizpůsobena reálným znalostem většiny skupiny, přibližně bychom pokračovali podle 5. -10. lekce uvedené učebnice (přítomný čas, přítomný čas průběhový, jednoduchý čas minulý). Zaměříme se rovněž na reálie portugalsky mluvících zemí.

Výuka bude doplňována audio i videonahrávkami a rovněž fotokopiemi z autentických
i semiautentických materiálů.

Portugalština pro pokročilé
Výuka bude probíhat podle zjištěné úrovně skupiny buď podle vyšších lekcí učebnice:

MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda. 2001.
Nebo podle:
HAVLÍKOVÁ, M., PINHEIRO ALVES, C. Portugalština nejen pro samouky. Voznice: Leda 2008.

Obě učebnice mohou být případně kombinovány a vzájemně se doplňovat. Velký důraz bude kladen na rozšíření znalostí reálií portugalsky mluvících zemí, podle zájmu se zaměříme i na literaturu a další oblasti umění. Podle požadavků studentů můžeme věnovat výuku i brazilské formě jazyka. Kromě uceleného gramatického systému bude významnou součástí výuky konverzace na témata každodenních situací v portugalsky mluvícím prostředí.

Nácvik plynulé konverzace bude automatickou součástí výuky na všech úrovních.
Konání kurzu
Termín zahájení a ukončení kurzu
První úroveň 40 hodin výuky (kurz pro začátečníky): 30. září - 03.března 2011, vždy ve čtvrtek od 1800 do 1930 hod.

Druhá úroveň 40 hodin výuky (kurz pro mírně pokročilé): 04. října - 28. února 2011, vždy v pondělí od 1800 do 1930 hod.

Třetí úroveň 15 hodin výuky (kurz pro pokročilé): bude otevřena v případě zájmu v letním semestru 2010/2011 od 07. března - 20. června 2011.

Frekvence kurzu
1× 2 hodiny týdně (2× 45min.)

Místo konání
Učebny Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 14, Praha 1.
Cena kurzu
Celkově za kurz pro mírně pokročilé a pro začátečníky: 4 450,- Kč.

Celkově za kurz pro pokročilé: 4 250,- Kč.
Více informací nalůeznete na www stránkách Vysoké školy obchodní v Praze; http://www.vsopraha.cz/kurzy/jazykove-kurzy/portugalstina
Poskytovatel kurzu
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
IČO: 26441021
+420 731689368 / +420 731689368
jitka.neumannova@vso-praha.eu

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Oddělení celoživotního vzdělávání
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Spálená 14
110 00 Praha 1
Hodnocení kurzu
100/100   26/07/2012 12:11AM

50/100   17/12/2010 4:44PM
Chci se přihlásit   Přidat hodnocení

zpet

(c) GUIDE-PRAGUE.cz 2006 all rights reserved