Kurzy

Každý z účastníků si, bohužel, může zvolit maximálně dva kurzy, na které se přihlásí. Důvodem je, že Magistrát hl. města Praha snížil požadovanou dotaci na kurzy, tudíž nemohou být konány v takovém rozsahu, v jakém jsme původně plánovali. Protože je poptávce po kurzech ze strany průvodců velká, a rádi bychom uspokojili co možná největší počet žadatelů, bylo bohužel nutné zavést toto omezení.
V případě, že bude na některých kurzech ještě volné místo, je možné dodatečně termíny a volná místa vyhlásit a přihlásit se na další kurzy. O této informaci budete včas informováni na našich webových stránkách, popřípadě e-mailem.

V tomto roce vyhlašujeme tyto kurzy:
 • počítačové kurzy
  • digitální zpracování fotografií pro publikaci na WWW
   (grafické editory, barevné prostory, retuše, fotografování digitálním aparátem)
  • Internet 1
   (připojení k internetu, e-mail, WWW, vyhledávání, Pokladnice znalostí průvodce)
  • Internet pro pokročilé
   (bezpečnost, FTP, Wikipedia, další informační zdroje pro průvodce Prahou)
  • vytváření WWW prezentací průvodce
   (webové servery, HTML, CSS2, SEO)
  • office pro začátečníky
   (základy zpracování dokumentů v PC, psaní textů – Word, sestavování tabulek – Excel)
  • word pro pokročilé
   (pokročilé funkce Wordu, styly, číslované seznamy, dynamické obsahy, pokročilejší metody práce s textem)
  • excel pro pokročilé
   (výpočtové vzorce v tabulkách, grafy, vzhledy a styly a další)
  • organizace dokumentů v počítači – operační systém
   (soubory a složky, práce s prostorem na disku, organizace dokumentů, paměť a disk, správa počítače, orientace v počítači)
 • další kurzy
  • účetnictví
   (účetnictví pro průvodce a v cestovním ruchu, vedení daňové evidence, aktuální změny)
  • právo
   (občanské právo, obchodní právo a živnostenský zákoník, ústavní uspořádání ČR, evropské právo, právní specifika pro průvodce, informační zdroje na internetu)
  • rétorika
   (dechová a hlasová cvičení, přednes, nonverbální komunikace, příprava projevu, cvičení)
  • bezpečnost
   (bezpečnost turistů i průvodce, policie, trestní právo, základy sebeobrany, praktická cvičení)
  • psychologie a řešení konfliktních situací
   (konflikty s klienty, slovní sebeobrana, asertivita)
Přesný harmonogram kurzů ke stažení:
 • harmonogram počítačových kurzů ve formátu XLS, ODS, PDF
 • harmonogram dalších kurzů ve formátu XLS, ODS, PDF

Každý z vás, který absolvuje tento kurz, obdrží osvědčení o absolvování kurzu financovaného z fondů EU.

(c) GUIDE-PRAGUE.cz 2006 all rights reserved