Katalog dalšího vzdělávání průvodců

Katalog obsahuje nabídky možností dalšího profesního vzdělávání průvodců Prahou formou kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí.
Pro přihlašování a hodnocené jednotlivých kurzů je nutné se přihlásit do systému Guide2008 pomocí uživatelského jména a hesla.
Pro vkládání nových kurzů a prohlížení detailů vlastních kurzů je nutné být přihlášen jako poskytovatel kurzů a zvolit v levém menu možnost "Administrace kurzů".
Nemáže uživatelský účet? Kontaktujte nás, prosím.
Jen kurzy z kategorie:
Publikovat nový kurz

Portugalský jazyk 30th Sep 2010 - 3rd Mar 2011
(Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)
Kurz je rozdělen do třech úrovní.

Portugalština pro začátečníky
Výuka bude probíhat podle učebnice: MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda, 2001.

Tato úroveň je určena úplným začátečníkům, kteří budou seznámeni s výslovností (zaměříme se na evropskou formu výslovnosti) a v průběhu prvního semestru by měli absolvovat prvních pět lekcí učebnice včetně opakování I.

Výuka bude přizpůsobena tempu skupiny a bude doplňována dalšími materiály – fotokopiemi z portugalských materiálů, audio i případně videonahrávkami.

Od počátku bude výuka zaměřena na znalosti reálií portugalsky mluvících zemí.

Portugalština pro mírně pokročilé
Výuka bude probíhat podle učebnice: MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda, 2001.

Tato úroveň bude přizpůsobena reálným znalostem většiny skupiny, přibližně bychom pokračovali podle 5. -10. lekce uvedené učebnice (přítomný čas, přítomný čas průběhový, jednoduchý čas minulý). Zaměříme se rovněž na reálie portugalsky mluvících zemí.

Výuka bude doplňována audio i videonahrávkami a rovněž fotokopiemi z autentických
i semiautentických materiálů.

Portugalština pro pokročilé
Výuka bude probíhat podle zjištěné úrovně skupiny buď podle vyšších lekcí učebnice:

MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda. 2001.
Nebo podle:
HAVLÍKOVÁ, M., PINHEIRO ALVES, C. Portugalština nejen pro samouky. Voznice: Leda 2008.

Obě učebnice mohou být případně kombinovány a vzájemně se doplňovat. Velký důraz bude kladen na rozšíření znalostí reálií portugalsky mluvících zemí, podle zájmu se zaměříme i na literaturu a další oblasti umění. Podle požadavků studentů můžeme věnovat výuku i brazilské formě jazyka. Kromě uceleného gramatického systému bude významnou součástí výuky konverzace na témata každodenních situací v portugalsky mluvícím prostředí.

Nácvik plynulé konverzace bude automatickou součástí výuky na všech úrovních.
2 hodnocení kurzu od průvodců, průměrné hodnocení: 75/100
Český znakový jazyk 11th Oct 2010 - 23rd Jun 2011
(Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)
Kurz je rozdělen do dvou modulů.

První modul

Úvodní kurz je zaměřen na výuku základů českého znakového jazyka.
Posluchači se také seznámí s historií a vývojem znakového jazyka u nás a v zahraničí a proniknou do specifické kultury neslyšících.

Výuce bude věnováno 74 vyučovacích hodin (2×2 hod. týdně v odpoledních hodinách). Úvodní 2 hodiny věnujeme úvodu do problematiky - přístupu k osobám se sluchovým postižením.

Druhý modul
V pokračujícím kurzu je výuka zaměřena na prohloubení znalostí českého znakového jazyka a ovládnutí plynulé základní komunikace. Kurz navazuje na znalosti z prvního modulu.
Výuka je rozložena do 70 vyučovacích hodin (2×2 hod. týdně v odpoledních hodinách).

Náplň výuky:
prstová abeceda
slovní zásoba (znaky jsou rozděleny tématicky)
syntax - spojování jednotlivých znaků do širších větných celků, rozvoj schopnosti správně vyjádřit myšlenku a děj
mimika
Vice informací na web stránkách: http://www.vsopraha.cz/kurzy/cesky-znakovy-jazyk
(Pražská informační služba)
Kurz obsahuje 124 vyučovacích hodin a probíhá o víkendech (1 x za 14 dní, od června každý víkend) od 9:00 do cca 17:00 hodin.. Studijní plán zahrnuje instruktáže na památkových objektech, topografické trasy ve městě, přednášky z historie, dějin umění, metodiky, techniky a geografie cestovního ruchu, přednášky o územním vývoji Prahy, městské samosprávě, židovské kultuře. Přednášky probíhají v sálech studijního oddělení za doprovodu prezentací. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte osvědčení o kurzu a o zkoušce pro průvodce / průvodkyně cestovního ruchu s celostátní platností a akreditací MŠMT. Cena kurzu zahrnuje kvalitní lektory, vstupné do jednotlivých objektů a studijní materiály z historie, dějin umění a topografie. Absolventi kurzů se mohou zapojit do programu doškolování průvodců, zažádat si o odznak a průkazku průvodce Prahou a zapsat se do databáze průvodců PIS.
(Pražská informační služba)
Kurz obsahuje 124 vyučovacích hodin a probíhá každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin a neděli od 9:00 do cca 17:00 hodin.. Studijní plán zahrnuje instruktáže na památkových objektech, topografické trasy ve městě, přednášky z historie, dějin umění, metodiky, techniky a geografie cestovního ruchu, přednášky o územním vývoji Prahy, městské samosprávě, židovské kultuře. Přednášky probíhají v sálech studijního oddělení za doprovodu prezentací. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte osvědčení o kurzu a o zkoušce pro průvodce / průvodkyně cestovního ruchu s celostátní platností a akreditací MŠMT. Cena kurzu zahrnuje kvalitní lektory, vstupné do jednotlivých objektů a studijní materiály z historie, dějin umění a topografie. Absolventi kurzů se mohou zapojit do programu doškolování průvodců, zažádat si o odznak a průkazku průvodce Prahou a zapsat se do databáze průvodců PIS.
1 hodnocení kurzu od průvodců, průměrné hodnocení: 100/100
(Edu-art Praha)
přednáška s projekcí o hádance ukryté ve freskách Emauzského kláštera a hradu Karlštejna.

přednášející: Bohumil Vurm
Praha - jedinečná mozaika umění 14th Feb 2012 - 14th Feb 2012
(Edu-art Praha)
(Edu-art Praha)
KONZULTACE A DISTRIBUCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ o památkách Prahy
Školní výlet a jeho organizace 12th Oct 2016 - 12th Oct 2016
(Tyrkys, škola cestovního ruchu)
Vzdělávací cíl:
Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby školních výletů a škol v přírodě a zejména s odpovědností a riziky, která nese organizátor výletu či školy v přírodě dle zákona 159/1999 Sb. po novele NOZ.

Program semináře:

Jednodenní/vícedenní školní výlet – Česko, zahraničí – výběr destinace
Vícedenní školní výlet s aktivitou např. lyžování, jazykový kurz, plavecký výcvik

Zajištění služeb školního výletu
- výběr termínu a destinace
- zajištění dopravních služeb (autokar, vlak, případně letecká doprava)
- zajištění ubytovacích a stravovacích služeb
- zajištění programu (prohlídky měst a objektů, průvodcovské služby a další aktivity – sportovní výcvik, jazykový kurz, škola v přírodě)

Školní výlet nebo nedovolené podnikání?
- kalkulace a závěrečné vyúčtování školního výletu a školy v přírodě
- co už lze považovat dosažením zisku z organizování školy v přírodě, lyžařského výcviku nebo vícedenního výletu – jak se vyvarovat tzv. nedovoleného podnikání.

Odpovědnost a povinnosti organizátora (školy, učitele) školního výletu, školy v přírodě z hlediska zákona č.159/1999 Sb. po novele NOZ
- odpovědnost za všechny dodavatele služeb (například za autobusového dopravce)
- odpovědnost organizátora za újmu na zdraví (např. úraz při plaveckém nebo lyžařském výcviku)
- finanční řešení situace, kdy žák - několik žáků se např. z důvodu nemoci nemůže účastnit zaplaceného školního výletu nebo vícedenní akce

Využití služeb cestovní kanceláře - principy tvorby produktů ze strany cestovních kanceláří
- proč je v určitých případech jednodušší využít pro školy v přírodě, lyžařské kurzy nebo vícedenní výlety služby cestovní kanceláře
- cenová nabídka
- odpovědnost cestovní kanceláře jako organizátora za dodavatele služeb
- pojištění žáků a pedagogů pro případ nemoci, úrazu a úmrtí, dodatečné pojištění, rizikové sporty (např. lyžování)
- pojištění na tzv. storno cesty

Komu je seminář určen:
ředitelům škol a školských zařízení * učitelům 1.stupně ZŠ * učitelům 2.stupně ZŠ * učitelům gymnázií * učitelům SOŠ a SOU * učitelům VOŠ * učitelům speciálních škol * vychovatelům školských zařízení * trenérům sportovních škol * pedagogům volného času

Na závěr obdržíte osvědčení s akreditací MŠMT ČR

Seminář vede: PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka TYRKYS
Poslední cesta Karla IV. Prahou v roce 1378 18th Oct 2016 - 18th Oct 2016
(Tyrkys, škola cestovního ruchu)
Rok 2016 je velice významným výročím Karla IV. Je tomu totiž přesně 700 let, co se tento významný český panovník narodil. A právě kvůli tomu jsme pro vás připravili velice zajímanou přednášku k příležitosti oslav tohoto významného výročí. Nenechte si ujít tuto událost a přihlaste se na jedinečnou přednášku, kterou povede průvodce přímo z Pražského hradu – odborník ve svém oboru, PhDr. František Kadlec.
V přednášce si připomeneme poslední chvíle života Karla IV. a na základě výpovědí soudobých pamětníků si přiblížíme průběh Karlova pohřbu a loučení Prahy se svým milovaným panovníkem. Seznámíme se také s osudy Karlových pozůstatků včetně jeho pohřebního oděvu.
V průběhu přednášky uvidíte velmi bohatou obrazovou dokumentaci, která Vás zavede do míst historicky významných pro české dějiny, a díky níž se přenesete do dob posledních dní života Otce vlasti.
Poslední cesta Karla IV. Prahou v roce 1378 18th Oct 2016 - 18th Oct 2016
(Tyrkys, škola cestovního ruchu)
V přednášce si připomeneme poslední chvíle života Karla IV. a na základě výpovědí soudobých pamětníků si přiblížíme průběh Karlova pohřbu a loučení Prahy se svým milovaným panovníkem. Seznámíme se také s osudy Karlových pozůstatků včetně jeho pohřebního oděvu.

Přednášku vede odborník mezi odborníky, specialista na Pražský hrad a přední znalec české historie, průvodce s mnohaletou praxí a kapacita ve svém oboru. PhDr. František Kadlec Vás zavede svým poutavým výkladem do středověku, a poutavou a zajímavou formou nahlédnete do 14. století, kdy žil, působil a panoval největší český vládce, Karel IV.

Na konci přednášky obdržíte osvědčení o absolvování semináře
(Tyrkys, škola cestovního ruchu)
Naučíme Vás:

-základní trasy a prohlídky v Drážďanech

-které významné památky v Drážďanech ukazujete turistům

-zajímavosti města - adventní trhy, nákupy

-jak do Drážďan - vlakem, autobusem

Staňte se opravdovým expertem na město Drážďany!

Cena: 400 Kč zahrnuje (vlastní přednášku, prezentaci na CD, osvědčení o absolvování semináře - obdrží pouze průvodci cestovního ruchu)

Po ukončení semináře můžeme zůstat a neformálně diskutovat a vyměnit si další zkušenosti.
| 1 | 2 | 3 | next >>
 
(c) GUIDE-PRAGUE.cz 2006 all rights reserved