Katalog dalšího vzdělávání průvodců

Katalog obsahuje nabídky možností dalšího profesního vzdělávání průvodců Prahou formou kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí.
Pro přihlašování a hodnocené jednotlivých kurzů je nutné se přihlásit do systému Guide2008 pomocí uživatelského jména a hesla.
Pro vkládání nových kurzů a prohlížení detailů vlastních kurzů je nutné být přihlášen jako poskytovatel kurzů a zvolit v levém menu možnost "Administrace kurzů".
Nemáže uživatelský účet? Kontaktujte nás, prosím.
Jen kurzy z kategorie:
Publikovat nový kurz

Portugalský jazyk 30th Sep 2010 - 3rd Mar 2011
(Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)
Kurz je rozdělen do třech úrovní.

Portugalština pro začátečníky
Výuka bude probíhat podle učebnice: MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda, 2001.

Tato úroveň je určena úplným začátečníkům, kteří budou seznámeni s výslovností (zaměříme se na evropskou formu výslovnosti) a v průběhu prvního semestru by měli absolvovat prvních pět lekcí učebnice včetně opakování I.

Výuka bude přizpůsobena tempu skupiny a bude doplňována dalšími materiály – fotokopiemi z portugalských materiálů, audio i případně videonahrávkami.

Od počátku bude výuka zaměřena na znalosti reálií portugalsky mluvících zemí.

Portugalština pro mírně pokročilé
Výuka bude probíhat podle učebnice: MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda, 2001.

Tato úroveň bude přizpůsobena reálným znalostem většiny skupiny, přibližně bychom pokračovali podle 5. -10. lekce uvedené učebnice (přítomný čas, přítomný čas průběhový, jednoduchý čas minulý). Zaměříme se rovněž na reálie portugalsky mluvících zemí.

Výuka bude doplňována audio i videonahrávkami a rovněž fotokopiemi z autentických
i semiautentických materiálů.

Portugalština pro pokročilé
Výuka bude probíhat podle zjištěné úrovně skupiny buď podle vyšších lekcí učebnice:

MLÝNKOVÁ, J. a kol. Portugalština. Praha: Leda. 2001.
Nebo podle:
HAVLÍKOVÁ, M., PINHEIRO ALVES, C. Portugalština nejen pro samouky. Voznice: Leda 2008.

Obě učebnice mohou být případně kombinovány a vzájemně se doplňovat. Velký důraz bude kladen na rozšíření znalostí reálií portugalsky mluvících zemí, podle zájmu se zaměříme i na literaturu a další oblasti umění. Podle požadavků studentů můžeme věnovat výuku i brazilské formě jazyka. Kromě uceleného gramatického systému bude významnou součástí výuky konverzace na témata každodenních situací v portugalsky mluvícím prostředí.

Nácvik plynulé konverzace bude automatickou součástí výuky na všech úrovních.
2 hodnocení kurzu od průvodců, průměrné hodnocení: 75/100
Český znakový jazyk 11th Oct 2010 - 23rd Jun 2011
(Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)
Kurz je rozdělen do dvou modulů.

První modul

Úvodní kurz je zaměřen na výuku základů českého znakového jazyka.
Posluchači se také seznámí s historií a vývojem znakového jazyka u nás a v zahraničí a proniknou do specifické kultury neslyšících.

Výuce bude věnováno 74 vyučovacích hodin (2×2 hod. týdně v odpoledních hodinách). Úvodní 2 hodiny věnujeme úvodu do problematiky - přístupu k osobám se sluchovým postižením.

Druhý modul
V pokračujícím kurzu je výuka zaměřena na prohloubení znalostí českého znakového jazyka a ovládnutí plynulé základní komunikace. Kurz navazuje na znalosti z prvního modulu.
Výuka je rozložena do 70 vyučovacích hodin (2×2 hod. týdně v odpoledních hodinách).

Náplň výuky:
prstová abeceda
slovní zásoba (znaky jsou rozděleny tématicky)
syntax - spojování jednotlivých znaků do širších větných celků, rozvoj schopnosti správně vyjádřit myšlenku a děj
mimika
Vice informací na web stránkách: http://www.vsopraha.cz/kurzy/cesky-znakovy-jazyk
(Pražská informační služba)
Kurz obsahuje 124 vyučovacích hodin a probíhá o víkendech (1 x za 14 dní, od června každý víkend) od 9:00 do cca 17:00 hodin.. Studijní plán zahrnuje instruktáže na památkových objektech, topografické trasy ve městě, přednášky z historie, dějin umění, metodiky, techniky a geografie cestovního ruchu, přednášky o územním vývoji Prahy, městské samosprávě, židovské kultuře. Přednášky probíhají v sálech studijního oddělení za doprovodu prezentací. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte osvědčení o kurzu a o zkoušce pro průvodce / průvodkyně cestovního ruchu s celostátní platností a akreditací MŠMT. Cena kurzu zahrnuje kvalitní lektory, vstupné do jednotlivých objektů a studijní materiály z historie, dějin umění a topografie. Absolventi kurzů se mohou zapojit do programu doškolování průvodců, zažádat si o odznak a průkazku průvodce Prahou a zapsat se do databáze průvodců PIS.
(Pražská informační služba)
Kurz obsahuje 124 vyučovacích hodin a probíhá každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin a neděli od 9:00 do cca 17:00 hodin.. Studijní plán zahrnuje instruktáže na památkových objektech, topografické trasy ve městě, přednášky z historie, dějin umění, metodiky, techniky a geografie cestovního ruchu, přednášky o územním vývoji Prahy, městské samosprávě, židovské kultuře. Přednášky probíhají v sálech studijního oddělení za doprovodu prezentací. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování zkoušky obdržíte osvědčení o kurzu a o zkoušce pro průvodce / průvodkyně cestovního ruchu s celostátní platností a akreditací MŠMT. Cena kurzu zahrnuje kvalitní lektory, vstupné do jednotlivých objektů a studijní materiály z historie, dějin umění a topografie. Absolventi kurzů se mohou zapojit do programu doškolování průvodců, zažádat si o odznak a průkazku průvodce Prahou a zapsat se do databáze průvodců PIS.
1 hodnocení kurzu od průvodců, průměrné hodnocení: 100/100
(Edu-art Praha)
přednáška s projekcí o hádance ukryté ve freskách Emauzského kláštera a hradu Karlštejna.

přednášející: Bohumil Vurm
Praha - jedinečná mozaika umění 14th Feb 2012 - 14th Feb 2012
(Edu-art Praha)
(Edu-art Praha)
KONZULTACE A DISTRIBUCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ o památkách Prahy
(Tyrkys, škola cestovního ruchu)
Tyrkys, škola cestovního ruchu)
Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Kurz je vhodný pro začínající nebo méně zkušené podnikatele, zejména fyzické osoby. Zaměřeno na potřeby průvodců a delegátů.

Co se naučíte ?
Naučíte se pracovat s účetními doklady (hotovostní příjmové i výdajové doklady, faktury a další)
Naučíte se vést daňovou evidenci, vytvořit účetní uzávěrku, vyplnit daňové přiznání

Seminář je veden srozumitelnou, jednoduchou, přehlednou a poutavou formou. Velká pozornost je věnována
praktickým příkladům.
 
(c) GUIDE-PRAGUE.cz 2006 all rights reserved